Sieni poimijakortti-koulutus

Kukkavuoressa annetaan poimijakoulutusta kaikista kauppasienistä*. Kurssin tavoitteena on että kurssin käynyt poimija:

  • Tuntee kauppasienien keruun periaatteet ja keruuseen liittyvät säännöt.
  • Tunnistaa aiheena olevat sienet sekä erottaa ne yleisimmistä näköislajeistaan.
  • Tuntee kunkin sienen yleisimmät käyttötavat ja parhaimmat säilöntämenetelmät.

Kurssin lopuksi järjestetään koe aiheena olevista sienistä ja kurssilainen saa oikein tunnistetuista lajeista merkinnän poimijakorttiin.

Peruskurssilla läpikäydään 3 kurssin pitoaikana keruukelpoista sienilajia sekä yleiset säännöt ja periaatteet. Lopuksi kurssilaiselle kirjoitetaan hänen henkilökohtainen poimijakorttinsa johon merkitään hyväksytysti tunnistetut lajit.

Jatkokursseilla poimija saa läpikäydyistä ja oikein tunnistetuista lajeista lisämerkinnät omaan poimijakorttiinsa.

Varustus kursseille: Säänmukainen vaatetus ja maastoon sopivat jalkineet, ilmava keruuastia kuten päre- tai rottinkikori, sieniveitsi ja muistiinpanovälineet. Lisäksi suositellaan sienioppaan hankkimista.

*Suositeltavat ruokasienet. (entisen kauppasienilajilistan lajit – evira): Herkkutatit, Kangastatti, Punikkitatit, Voitatti, Haaparouskut, Kangasrousku, Karvarousku, Leppärouskut, Isohapero, Kangashapero, Keltahapero, Viinihapero, Mustavahakas, Kehnäsieni, Keltavahvero l. kantarelli, Suppilovahvero (mukana saa olla kosteikkovahveroa), Mustatorvisieni, Lampaankääpä, Vaaleaorakas (mukana saa olla rusko-orakasta), Korvasieni, Huhtasienet, Tuoksuvalmuska