Jäsenkorjaus

Kalevalaisen jäsenkorjauksen hoidot.

“Kalevalainen jäsenkorjaus perustuu koko tukirakenteen kineettisen ketjun tasapainottamiseen mobilisaatiokäsittelyn avulla. Kalevalaisessa jäsenkorjushoidossa tasapainotetaan mobilisaatiokäsittelyn avulla hoitoa tarvitsevan kaikki tukirakenteiden kineettiset toimintaketjut aina jalkapohjista kallonrajaan saakka. Perinteen tuoman kokemuksen kautta voidaan lihastasapainoista sekä hermoheijasteista lukea ongelmien aiheuttajat, jolloin ei päädytä hoitamaan pelkästään kipukohtaa, vaan myös itse ongelman aiheuttajaa hoidetaan. Tutkimuksin on osoitettu, että kalevalainen jäsenkorjaus parantaa vaivoja vaikuttaen kipuun ja sen aiheuttamaan haittaan, toimintakykyyn sekä elämän laatuun.” – Lainaus Kansanlääkintäseuran sivuilta. –

Kalevalainen jäsenkorjaus on hyvä hoitomuoto erilaisiin epätasapainotiloihin lihaksistossa ja luuston liitoskohdissa kuten nivelissä. Vaikkapa lievät “sijoiltaan olot” joissa luunpää on siirtynyt joitakin millejä, aihettavat lihasrasituksia jotka pidempään jatkuessaan jumittavat niitä tukevan tai asentoa korjaavan lihaksiston jopa aivan toisella puolella kehoa kipeyttäen sen. Kalevalaisessa jäsenkorjauksessa pyritään kehon lonnollisia nestekiertoja ja liikeratoja hyödyntäen korjaamaan nämä epätasapainotilat ja siten palauttamaan lihaksiston ja hermoston normaali toiminta.

Harjoitushoidot keskiviikosta perjantaihin Kukkavuoressa 30€ ja Koskenpään alueella asiakkaan luona 50€. Sopimuksesta myös kauempana.