Hoidot

Samanistiset hoidot

Samanistinen hoitotapahtuma tai istunto on aina hoidettavan ja hoitajan välinen luottamuksellinen tapahtuma ja näin ollen tarkkaa kuvausta tapahtumasta tai sen kestosta ei voi antaa. Hoito määritellään aina yhdessä hoidettavan kanssa.

Yksinkertaisimmillaan hoito on rentouttava hetki (yleensä makuullaan) kannuksen ääntä kuunnellen. Tilanteessa voidaan käyttää yrttituoksukkeita (suitsuke) jos tämä katsotaan hyväksi. Jotkut voivat kokea paljonkin tuon istunnon aikana, toisille varsinkin ensimmäinen kerta voi olla täynnä mieleen tulevia unohtuneita asioita; vanha kuorma pitää aina purkaa uuden tieltä, tehdä tilaa eheytymiselle ja muutokselle.

Yllä kuvatun kaltainen tapahtuma kestää tyypillisesti kaikkine valmisteluineen pari tuntia josta tunti on varsinaista hoitoa. Tämä kuitenkin edellyttää että elämäntilannetta ja hoidon tavoitteita on läpikäyty puhelimessa tai kasvokkain ennen varsinaista hoitotapahtumaa.

 

Joitain tyypillisiä esimerkkejä yksityisistä hoidoista:

Rumpurentoutus on puolesta tunnista tuntiin kestävä hetki jonka aikana rentoudut hierontapöydällä, kodassa tai muussa valitussa paikassa rauhallisen rummutuksen tahdissa. Useimmat vaipuvat syvään rentouteen tuona aikana ja osa ihmisistä nukahtaakin hetkeksi. Heräilyyn ja kotiinlähtöön kannattaa varata hetki omaa aikaa varsinkin jos ajat autoa. Kokonaisuudessaan aikaa tapahtumaan kannattaa varata tunnista kahteen.

Rumpurentoutus sopii hyvin myös henkilölle jolla ei ole henkistä kiinnostusta aiheeseen, koska tässä yhteydessä rummutuksen ainoa tarkoitus on hiljentää tietoisen mielen “meteli” ja siten sallia ihmisen täydellinen lepo fyysisellä tasolla.

Samanistinen hoito on useamman tunnin kestävä tapahtuma joka jakautuu

  • keskusteluun hoidon tarpeesta ja tavoitteista. Keskustelu aloitetaan mieluummin jo päiviä ennen varsinaista hoitoa ja suunnitelma varmistetaan paikanpäällä ennen aloittamista.
  • Itse hoitoon joka sisältää hoitotapahtuman avauksen, varsinaisen hoitotapahtuman sekä sulkemisen.
  • keskusteluun hoidon kulusta ja asiakkaan tuntemuksista sen jälkeen. Jotkut haluavat olla hiljaa ja käsitellä asiat omassa rauhassaan, mikä on myös täysin normaalia.
  • Tyypillisesti asioita käydään myöhemmin vielä läpi sähköpostilla tai puhelimitse, asiakasta ei jätetä yksin.

Hoitovaste on täysin riippuvainen ihmisen omasta psyko-fyysisestä kokonaisuudesta, mutta yleensä rentoutusta syvemmän hoidon vaikutukset ovat selvästi nähtävissä vasta parin viikon tai jopa parin kuukauden kuluttua itse tapahtumasta.