Mitä samanismi on?

Mitä samanismi on

Sana ”saman” tulee mandshu -tunguusialaisten kansojen keskuudesta, ja tarkoittaa ”hän, joka tietää”. Suomessa ei ole koskaan ollut samaaneja, vaan hänen nimikkeensä on ollut noita (saamen ”noaidi”) ja viimeisien vuosisatojen ajan tietäjä. Nykyistä kansanparantajaa voidaan jossain määrin myös pitää muinaisten parannustaitojen ylläpitäjänä.

Samanismi on maailmankatsomus jossa kaikki näkymättömän ja näkyvän maailman elementit toimivat vuorovaikutuksessa toisiinsa. Keskeisessä roolissa toimiva samaani voi kommunikoida tarvittaessa fyysisesti näkyvän maailman, tuonpuoleisen ja muiden olevaisuuden tasojen kanssa. Samaanin tehtävään on keskeisesti kuulunut toimiminen kasvi- ja henkiparantajana, suullisen kulttuuriperinteen kantajana, psykologina, sääennustajana, riitojen ratkojana, yhteisön muuttoaikojen ratkaisijana, jne. Toisin sanoen metsästäjä-keräilijä -kulttuurin aikaisessa yhteisössä samaanin tiedot ja taidot ovat pitkälti ratkaisseet koko heimon hengissäpysymisen.

Tyypillisesti oppipojan tie kutsumuksesta ja oppipojaksi valinnasta yhteisön samaaniksi on kestänyt yli 20 vuotta.

Samaani on sekä henkien että yhteisönsä valtuuttama. Kukaan ei siis voi ruveta kutsumaan itseään samaaniksi, vaan nimike on vanhemman samaanin ja/tai oppilaan oman yhteisön myöntämä tunnustus hänen huomattavista taidoista joita hän käyttää yhteisönsä hyväksi.

 

Mitä samanismi ei ole

Samanismi ei ole uskonto, vaan tapa tarkastella maailmaa. Uskonnon määritelmään kuuluu usko johonkin yksittäiseen, yleensä henkilöitävissä olevaan korkeampaan voimaan. Samanismissa tällaista yksittäistä tahoa ei ole määriteltävissä vaan korkein voima on alkuräjähdyksestä, kenties kauempaakin, asti kaiken olevaisen välillä vallinnut vuorovaikutus. Englanniksi käyttävät termiä “web of forces”, voimaverkko.